K původcům infekčních onemocnění patří především bakterie, viry, plísně, parazité, ale také prvoci či mnoho dalších živých a proměnlivých organismů. Infekce bývá přenesena od nemocných lidí, zvířat, ale také kontaminovanou potravou, vodou, půdou apod. Díky stále novým původcům infekcím a jejich mutací se infekční nemoci neustále vyvíjejí a mění. V souladu se světovými trendy uplatňujeme moderní postupy léčby, které významně zkracují proces diagnostiky i samotnou léčbu.

Věnujeme se rovněž cestovní medicíně. Přijďte se před cestou poradit o zdravotních rizikách destinací, do nichž se chystáte vycestovat za prací nebo na dovolenou. Očkování vám u nás na Poliklinice na Národní také provedeme.