Doc. MUDr. Josef Dolenský, CSc. Vám nabízí vysoce specializovanou ambulantní péči v oblasti onemocnění a poruch dýchacího ústrojí, a to jak akutního, tak i chronického charakteru. Pod obor pneumologie patří infekční onemocnění dýchacího systému s těžkým průběhem (zánět průdušek, zápal plic a další). Z chronických onemocnění je to pak hlavně astma, CHOPN či nádory plic. Zajišťujeme funkční plicní a spánkové testy.