V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete pouze z vaším písemným souhlasem. Z něho musí být jasné, komu, v jakém rozsahu, k jakému účelu a na jak dlouho jste souhlas poskytli. Až tedy zase přijdete za některým z našich lékařů, budeme vás podle nařízení EU informovat o zpracování vašich osobních dat na naší poliklinice a požádáme vás o udělení vašeho souhlasu. Ujišťujeme vás, že jej můžete kdykoli odvolat.

Pokud se k nám v blízké době nechystáte nebo se při vaší návštěvě nechce vyplňováním formuláře pro písemné udělení souhlasu zdržovat, můžete si jej stáhnout v pdf, vytisknout jej, vlastoručně jej vyplnit a podepsat doma. Pak jej buď osobně přineste nebo jej naskenujte a zašlete na naší adresu poliklinika@narodni.cz.

Poučení Subjektu údajů, tj. vás našich klientů:

Jaké údaje sbíráme a k čemu je využíváme Potřebujeme vaše osobní údaje, protože zdravotní služby je možné poskytovat pouze konkrétnímu člověku (jsou vždy adresné). V této souvislosti sbíráme:

  • základní údaje, tedy jméno a příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), druh a číslo osobního dokladu, poštovní adresu;
  • u dětí do 15 let potřebujeme výše uvedené údaje od jejich zákonného zástupce.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale bez některých údajů nelze zdravotní služby poskytnout. Nad rámec zákona budou osobní údaje zpracovány pouze na základě výslovného souhlasu pacienta. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Kontaktní údaje, tj. elektronickou adresu a telefonní číslo využíváme pro efektivnější komunikaci s pacienty a pro zasílání informativních sdělení. Aktuálnost, úprava a přístup k osobním údajům Výše uvedené osobní údaje získáváme při registraci pacienta, tedy při prvním kontaktu. Protože se Poliklinika snaží udržovat kontaktní údaje aktuální, prosíme pacienty, aby každou změnu oznámili v recepci polikliniky či na dotaz potvrdili jejich aktuálnost.Poskytování údajů třetím osobám  Zaručujeme, že osobní údaje pacientů nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány a využívány budou pouze v souladu s platnou legislativou. Třetím osobám budou poskytovány výhradně ve spojení s péčí o pacienta v rámci poskytování zdravotních služeb či v přímé souvislosti s nimi. To se týká:

  • jiných poskytovatelů zdravotních služeb, jako jsou specialisté, laboratoře, kliniky, nemocnice, hospice, stacionáře, LDN;
  • speciálních oddělení, jako jsou RTG, MR, CT, EMG, EEG, SONO atd.
  • dalších státních či soukromých institucí, jako jsou ÚZIS, OHS, lékárny či zdravotní pojišťovny.

Zabezpečení osobních údajů Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití. Údaje na originálních dokumentech jsou uchovávány v recepci polikliniky. Údaje v elektronické podobě jsou uchovány v databázi pacientů, zajištěné antivirovým programem a dalšími ochrannými systémy. Veškeré osoby, které s osobními údaji pacientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Vaše práva a délka uchovávání osobních údajů V souladu s platnou legislativou můžete jako tzv. subjekt údajů uplatnit svá práva pacienta. Máte právo na:

  • přístup k údajům, které o vás zpracováváme;
  • na přenositelnost vybraných údajů;
  • žádost o úpravu údajů;
  • výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné zpracovávat je pro plnění právních povinností nebo nejsou nutné pro to, abychom vám nadále mohli poskytovat zdravotní služby,
  • přístup ke svým osobním údajům, můžete o něj požádat osobně v recepci polikliniky v ordinačních hodinách, prostřednictvím e-mailu poliklinika@narodni.cz či se po telefonické domluvě na tel.: 222 075 120.

Vaše údaje uchováváme po celou dobu, kdy vám poskytujeme zdravotní služby a dále ještě pět let od posledního záznamu. Po uplynutí této lhůty údaje pseudonymizujeme, tj. smažeme všechny údaje, podle nichž vás lze identifikovat. Zbylé údaje budeme v souladu se zákonem využívat pro statistické účely. Pokud si již nepřejete využívat služeb naší polikliniky, můžete o pseudonymizaci požádat i dříve.

Směrnice GDPR