Neurologové naší polikliniky praktikují tento obor v plné jeho šíři. Řeší onemocnění nervového systému (mozku a míchy), periferních nervů, nervosvalového přenosu a kosterních svalů. Samozřejmě je velmi zajímá mozek a jeho funkce. Neurologie patří v současné době mezi obory akutní medicíny a zabývá se mimo jiné i cévními mozkovými příhodami či epilepsií.

Do NEUROLOGICKÉ ASOCIACE na Poliklinice na Národní patří: