Poliklinika na Národní poskytuje našemu hotelu pracovně lékařské služby od září 2017. Hledali jsme tehdy zdravotnické zařízení, které by nám tyto služby poskytlo, a nabídka Polikliniky na Národní nám z několika důvodů připadala nejvýhodnější.

Onen rok a půl naší vzájemné spolupráce proběhl k úplné spokojenosti z naší strany: jak lékařské služby samotné, tedy vstupní a periodické prohlídky našich zaměstnanců, tak komunikace s poliklinikou jsou skvělé. Vše probíhá bez potíží, rychle a efektivně. Naše spolupráce se osvědčila i v případě zdravotních potíží našich hostů: pracovníci polikliniky vždy rychle a pohotově reagují na naše dotazy či žádosti o vyšetření akutních případů hostů ze zahraničí. Spolupráci s poliklinikou bez zaváhání doporučuji.

Mgr. Jana Budinská

Mgr. Jana Budinská

Mgr. Jana Budinská, Hotel Rott, a.s.

Nesmírně si vážím celého týmu lékařů polikliniky pod vřelým vedením MUDr. Martina Jana Stránského. Jsem sociální pracovnice a 30 let pomáhám lidem, tak o pomoci něco málo vím. Když má člověk jakýkoli problém, má strach a potřebuje kromě diagnózy a léčby i uklidnění. Pomáhání je o doprovázení a důvěře mezi lékařem a pacientem. Když se pacient uzdraví nebo se jeho stav zlepší, je šťastný on i lékař, protože pomáhání bez srdce nejde. Být lékařem je poslání a já lékařům Polikliniky na Národní děkuji. Mějte rádi své lékaře, protože jsou úžasní.

Zdena Novaková Sveduneac

Naše společnost HNED FIT s.r.o.

provozující síť fitness center FITINN spolupracuje s Poliklinikou na Národní již od svého vstupu na český trh v roce 2013.Jsme spokojeni s profesionalitou i proklientským přístupem zaměstnanců Polikliniky na Národní. Naše spolupráce se týká převážně vstupních prohlídek našich zaměstnanců a pravidelných kontrol jednotlivých pracovišť v rámci celé ČR. Těšíme se na další spolupráci s Poliklinikou na Národní, a to jak v rámci každodenního chodu společnosti, tak v rámci expanze v dalších městech ČR.

Zdeněk Bartuška, MBA. FITINN, Country manager Czech Republic, HNED FIT s.r.o.