MINT Terapie

MINT Terapie je ambulantní zařízení poskytující fyzioterapii, ergoterapii a terapeutické masáže.

V rámci týmu úzce spolupracujeme a vytváříme pacientům terapii na míru tak, abychom dosáhli co možná nejlepšího zlepšení kvality života, odstranění bolestí a dalších obtíží spojených s pohybovým aparátem.

Do týmu MINT Terapie patří tyto dámy:

Mgr. Farah Droubi – specializace v dynamické neuromuskulární stabilizaci /DNS/  (CV FD)

Bc. Mgr. Pavla Skopalová –  obor fyzioterapie (CV PS)

Nově nabízíme individuální hodiny jógy, další informace naleznete na webových stránkach MINT Terapie