Kancelář Ombudsmana pro zdraví upozorňuje na nejasnosti kolem pravidel určujících, co všechno je „standardní“ zdravotnická péče, a na lokální rozdíly v jejím poskytování. Ministerstvo s výhradami nesouhlasí. o spadá do zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění označované jako „standard“ a co už je „nadstandard“? O tom se podle Kanceláře Ombudsmana pro zdraví vedou spory. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) to ale vidí jinak. „Nárok pojištěnce je definován zákonem o zdravotním pojištění a při jeho určení se vychází ze zdravotního stavu konkrétního pacienta,“ říká za MZ mluvčí Gabriela Štěpanyová.

Číst více