Pokud by museli mladí lékaři po získání atestace pracovat několik let v českém zdravotnictví bez možnosti odejít do ciziny, jde o novodobé nevolnictví, nebo o plnění povinnosti státu zajistit péči obyvatelstvu, a tedy i dostatek lékařů, kteří ji budou poskytovat? A není pak ale také povinností státu, aby mladým lékařům zajistil optimální podmínky pro práci i další vzdělávání? Absolventi lékařských fakult znají jazyky a mohou získat atestaci v cizině. Pokud by ale viděli, že stát o ně má zájem, zajistí jim atestační vzdělávání a umožní jim ho bez problémů absolvovat, bude to motivace, aby v českém zdravotnictví zůstali. Zeptali jsme lékařů: Co soudíte o plánu ministra zdravotnictví zavázat lékaře k práci v českém zdravotnictví po složení atestace několik let za vyšší dotaci na rezidenční místo? Řeší to odchody lékařů, nebo jaké řešení vidíte vy?

Číst více