Poliklinika na Národní poskytuje našemu hotelu pracovně lékařské služby od září 2017. Hledali jsme tehdy zdravotnické zařízení, které by nám tyto služby poskytlo, a nabídka Polikliniky na Národní nám z několika důvodů připadala nejvýhodnější.

Onen rok a půl naší vzájemné spolupráce proběhl k úplné spokojenosti z naší strany: jak lékařské služby samotné, tedy vstupní a periodické prohlídky našich zaměstnanců, tak komunikace s poliklinikou jsou skvělé. Vše probíhá bez potíží, rychle a efektivně. Naše spolupráce se osvědčila i v případě zdravotních potíží našich hostů: pracovníci polikliniky vždy rychle a pohotově reagují na naše dotazy či žádosti o vyšetření akutních případů hostů ze zahraničí. Spolupráci s poliklinikou bez zaváhání doporučuji.